Zawody SP DX RTTY

Wielkimi krokami zbliża się SP DX RTTY.  Zawdy już 25 kwietnia czyli za 11 dni i kilkanaście godzin. Poniżej przedstawiam regulamin zawodów:

Regulamin zawodów SP DX RTTY Contest 2020

Zawody odbywają się w czwarty pełny weekend kwietnia .
Przed  udziałem w zawodach prosimy o przeczytanie  regulaminu zawodów.

Regulamin zawodów SP DX RTTY Contest 2020

Sponsor:  ZG PZK , PK RVG                     

1. Termin: sobota 25 kwiecień – niedziela 26 kwiecień, czas: 12.00 UTC – 12.00 UTC
2. Pasmo: 3,5 MHz – 28 MHz 
3. Modulacja: RTTY
4. Klasyfikacja:
    A. SO HP — Jeden operator, wszystkie pasma HP
    B. SO LP — Jeden operator , wszystkie pasma LP
    C. SO QRP — Jeden operator , wszystkie pasma QRP (stacje zagraniczne i polskie)
    D. MO — Wielu operatorów, wszystkie pasma , jeden Tx
    E. MM — Wielu operatorów , wszystkie pasma , wiele Tx
    F. SWL ( stacje nasłuchowe polskie i zagraniczne)
    G. SO SP HP — Stacje polskie -Jeden operator , wszystkie pasma HP
    H. SO SP LP — Stacje polskie – Jeden operator ,wszystkie pasma LP
     I. MO SP — Stacje polskie  z wieloma operatorami , wszystkie pasma, jeden Tx
    J. MM SP — Stacje polskie z wieloma operatorami , wszystkie pasma , wiele Tx
    K​. Novice  (jeden operator , stacje zagraniczne i polskie )
 
Zawody są typu WW – wszyscy  przeprowadzają łączności z wszystkimi .
Single Operator oznacza, że wszystkie czynności obsługi stacji, zapisu łączności i ich kontroli wykonywane są przez jedną osobę. Ponadto w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał.
Multi-Operator Single Transmitter  oznacza, że w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał.
Multi-Operator Multi Transmitter oznacza to że możemy  maksymalnie mieć pięć  przesyłanych sygnałów , po jednym na każde pasmo  w tym samym czasie .Pięć pasm może być aktywnych jednocześnie.
High Power oznacza  maksymalną moc  wyjściową  ograniczoną wyłącznie  licencją.
Low Power  oznacza  maksymalną moc wyjściową : 100 W
QRP  oznacza  maksymalną moc wyjściową  : 5 W
Novice  oznacza staje indywidualne amatorskie które  otrzymały licencje  w okresie ostatnich trzech lat.

5. Raporty:
Stacje zagraniczne  nadają:  RST + Numer kolejny QSO (np.599001) . 
Stacje polskie nadają:   RST + skrót powiatów  (np. 599 BY). Właściwe do miejsca lokalizacji radiostacji podczas zawodów. Lista powiatów SP-Poviats
5a. Prefiksy stacji  polskich :  3Z, HF, SN, SO, SP, SQ, SR.
6. Punktacja: 
    za QSO z własnym krajem – 2 pkt. 
    za QSO z stacją z tego samego kontynentu – 5 pkt. 
    za QSO z stacją spoza własnego kontynentu – 10pkt. 
7. Mnożnik :
    Mnożnikiem są kraje wg listy DXCC łącznie z SP + powiaty. Mnożnik liczy się za każde pasmo oddzielnie.
    Łączność z każdym kontynentem liczy się do mnożnika tylko raz bez względu na pasmo (max.6).
8. Wynik końcowy:
    Suma pkt. za QSO x (suma krajów + suma powiatów) x ilość kontynentów z którymi przeprowadzono QSO (max. 6).
9. SWL:
    Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków obydwu  korespondentów oraz grup kontrolnych wymienianych pomiędzy stacjami.
    Punktacje za przeprowadzone nasłuchy , mnożniki, oraz wynik końcowy oblicza się tak samo jak u nadawców.
    Zarówno stacja polska jak i  zagraniczna może być wykazana w logu tylko jeden raz  na danym paśmie.
10. Wywołanie w zawodach: Dla wszystkich stacji “CQ SPDX TEST”
11. Dyplomy:
      Za zajęcie pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach nagrody rzeczowe (puchary, plakietki *)
      Za zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca dyplomy we wszystkich kategoriach.
    * Uwaga. Nagrody będą wydawane gdy będzie co najmniej 50 uczestników w poszczególnych kategoriach. Jest możliwość  przydzielenia nagród ukierunkowanych  przez fundatorów.
11a. Każdy z uczestników ma możliwość  zdobycia  dyplomu SP-Powiat  Award    https://awards.pzk.org.pl/polskie-dyplomy.html  w odpowiedniej  klasie podczas zawodów.

12. Dzienniki:
     Dzienniki łączności w postaci elektronicznej w formacie  Cabrillo  należy “załadować” bezpośrednio na stronie (upload)  w razie kłopotów można będzie przesłać  na adres sprtty@pzk.org.pl w terminie 7 dni od zakończenia zawodów.
     Logi w innych formatach będą użyte tylko do kontroli.
     Dzienniki prosimy  podpisywać w postaci znak.cbr (nie tytułować nazwą zawodów!) i powinien być załącznikiem, a w temacie listu znak wywoławczy identyczny jaki był używany podczas zawodów.
     Dzienniki zawodów przesłane poprzez strone zostaną umieszczone na stronie LOGI 
12a.Objaśnienie wyglądu  dziennika w formacie cbr   wzor cabrillo
13. Dyskwalifikacja:
    Jeśli w dzienniku zostaną znalezione rażące błędy lub przekroczą przepisy  krótkofalarstwa, niesportowe zachowanie się podczas zawodów lub nieprzestrzeganie regulaminu zawodów  są  wystarczające do dyskwalifikacji
    Decyzje SPDX RTTY komitetu są ostateczne i nieodwołalne.

Link do Polskiego Klubu Radiowideografii PK RVG

Niech się niesie, udostępnij dalej

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Rozwiąż zadanie *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Translate »
0
Would love your thoughts, please comment.x