Składki członkowskie PZK na 2023 rok

Składki członkowskie PZK na 2023 rok
 
Uprzejmie informuję, że wysokość składki członkowskiej PZK na 2023 rok nie uległa zmianie. Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą Zarządu Głównego PZK Nr 682/01/21 z dnia 4 września 2021 roku. Stawki składek poniżej.


L.p. Rodzaj składki – Kwota
1. Składka wpisowa – 0,00 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL – 30,00 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia – 90,00 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego – 120,00 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat – 30,00 zł
6. Składka dla członka wspomagającego – 20,00 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK – 0,00 zł

Dodatkową częścią składki jest składka oddziałowa, której wysokość każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na walnym zebraniu. Składki należy wpłacać, wyłącznie, na konto macierzystego OT lub w kasie OT.
Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania składek, za pierwsze półrocze, przez członków, upływa 14 stycznia 2023 roku.

Skarbnicy OT PZK

Proszę o dokonywanie wpłat składek członkowskich na 2023 rok wyłącznie w połączeniu z Wirtualną Listą Wpłat wygenerowaną w systemie OSEC na 2023 rok i nie łączenie ich ze składkami za rok 2022. Możliwość generowania WLW na 2023 rok zostanie udostępniona w OSEC 1 grudnia br. W opisie przelewu proszę umieścić numer WLW systemu OSEC, za którą dokonywany jest przelew.

Jan Dąbrowski – Skarbnik PZK

Informacje z portalu PZK

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż zadanie *

Translate »